Contact met concurrenten

PRINCIPES VAN DE CODE

Wij geloven in het principe van vrije handel. We zetten ons in voor krachtige maar eerlijke concurrentie en handelen onafhankelijk van onze concurrenten. We verwachten van onze klanten en leveranciers dat ze ook eerlijk concurreren en actie ondernemen tegen degenen die dat niet doen.

 • We concurreren op prijs, kwaliteit, volume, service, talent, onderzoek en innovatie.
 • We gaan niet akkoord met concurrenten die de prijzen van goederen die wij verkopen willen vaststellen, verhogen, verlagen of stabiliseren.
 • We stellen geen andere concurrerende voorwaarden, zoals prijsbepalingsformules, verkoopvoorwaarden, toeslagen, kortingen, marges, kosten, rabatten, commissies of kredietvoorwaarden met concurrenten vast.
 • We zullen geen concurrentiegevoelige informatie openbaar maken, opvragen of anderszins uitwisselen met concurrenten op een ongepaste manier.
 • We gaan niet akkoord met concurrenten die de productie, productiecapaciteit of capaciteitsbenutting willen beperken.
 • Wij manipuleren geen prijsopgaven of coördineren anderszins geen illegale prijs- of aanbestedingsactiviteiten met concurrenten.
 • We verdelen geen markten, klanten, leveranciers of geografische gebieden met concurrenten.
 • Wij gaan niet akkoord met een derde om een bepaalde leverancier of klant te boycotten, zelfs niet op ogenschijnlijk legitieme gronden (kredietprestaties, veiligheid).
 • We gaan geen overeenkomst aan met concurrerende verhuurders van talent of vergoedingsniveaus voor potentiële of bestaande werknemers bespreken.
 • We gaan niet akkoord met concurrenten om de kwaliteit of kenmerken van onze producten, onderzoek of innovatie te beperken.
 • Wij vermijden toevallig contact of communicatie met concurrenten waaruit de indruk zou kunnen ontstaan dat er sprake is van een samenzwering of van ongepaste uitwisseling van informatie tussen Albemarle en concurrenten.
 • Wij gebruiken geen derden (waaronder adviseurs, externe verkoopvertegenwoordigers of brancheorganisaties) om ongepaste contacten of activiteiten met concurrenten te helpen of deze te faciliteren.
 • We gebruiken onze openbare communicatie niet om op ongepaste wijze informatie openbaar te maken of op andere wijze illegaal met concurrenten te coördineren.

Onze principes van de code in actie

 • Raadpleeg Corporate Strategy, de Juridische afdeling en Global Ethics & Compliance als je overweegt om met een derde een van de onderstaande dingen te doen:
  • een fusie, overname, afstoting van bedrijfsmiddelen of joint venture;
  • gezamenlijke productie; of
  • gezamenlijke marketing van concurrerende of aanvullende producten.
 • Overleg met de Juridische afdeling voordat je:
 • Wanneer je een bijeenkomst plant of belt met een concurrent buiten de normale gang van zaken:
  • stel vooraf de Juridische afdeling op de hoogte en geef hen een redelijke mogelijkheid om daarbij aanwezig te zijn;
  • zorg ervoor dat er een agenda en een deelnemerslijst wordt voorbereid, die vóór de bijeenkomst met de Juridische afdeling wordt doorgenomen;
  • beperk de deelname van werknemers met verantwoordelijkheid voor verkoop, prijsstelling of handel;
  • maak een nauwkeurig en beknopt verslag van de bijeenkomst en stuur je dit naar antitrust@albemarle.com; en
  • documenteer je de bron van alle informatie die van de concurrent werd ontvangen.

stuurt

 • Als een concurrent tijdens een geplande of ongeplande bijeenkomst op ongepaste wijze concurrentiegevoelige informatie vraagt of aanbiedt of op een andere manier ongepast contact zoekt:
  • geef je duidelijk aan dat het tegen het beleid van Albemarle is om dergelijke gesprekken te voeren;
  • beëindig je het gesprek onmiddellijk en zorg je dat je vertrek opgenomen wordt in de notulen van de bijeenkomst; en
  • breng je de Juridische afdeling hiervan op de hoogte.
 •  Verzamel informatie over concurrenten in overeenstemming met deze code (Het verzamelen van informatie over concurrenten).
 • Volg de code (Het beheren van belangenconflicten) als jij, je echtgeno(o)t(e), je partner of een ander familielid:

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Concurrentiegevoelige informatie

De volgende soorten informatie worden beschouwd als voorbeelden van concurrentiegevoelige informatie:

 • marketingplannen en bedrijfseigen perspectieven op de markt;
 • kostengegevens minder dan 12 maanden oud;
 • details van onderhandelingen met individuele klanten of leveranciers;
 • huidige of recente verkoop- of aankoopvoorwaarden (prijs, marges, commissie en kredietvoorwaarden);
 • strategische informatie (uitbreiding van vestigingen en sluitingsplannen);
 • informatie over salarissen en andere voorwaarden voor beloning van werknemers die minder dan 12 maanden oud is;
 • innovatieplannen en intellectueel eigendom; en
 • productie-, export-, verkoop- en inkoopgegevens die minder dan 12 maanden oud zijn.

Concurrentiegevoelige informatie omvat geen:

 • informatie die openbaar is, onder meer via abonneeservices;
 • informatie die meer dan 12 maanden oud is en die niet wordt beschouwd als een concurrentievoordeel als het gedeeld wordt met of door een concurrent;
 • gezondheids-, veiligheids- of milieugegevens; of
 • informatie met betrekking tot de technische prestaties van apparatuur.
Concurrent

Albemarle concurreert op verschillende manieren met derden en elk valt in zijn eigen categorie van concurrenten. De categorieën van concurrenten omvatten:

Producenten en wederverkopers van concurrerende producten

Albemarle concurreert met andere producenten van lithium-, broom- en katalysatorproducten. Dit omvat bedrijven zoals FMC, Tianqim SQM, Grace, BASF, Lanxess en ICL.

Albemarle concurreert ook met bedrijven die zich bezighouden met de wederverkoop of handel van lithium-, broom- en katalysatorproducten, ongeacht of die producten gefabriceerd zijn door Albemarle of een derde.

Inkoop van goederen, diensten en grond

De lijst met concurrenten van Albemarle op de aanbestedingsmarkt is mogelijk veel groter dan die van producenten van speciale chemicaliën.

Albemarle kan bijvoorbeeld concurreren met aannemers zoals Wood voor het inkopen van voertuigen die geschikt zijn voor onze vestigingen.

De categorie van concurrenten voor boekhoudkundige en juridische diensten is nog groter, omdat bijna alle bedrijven daar in verschillende mate gebruik van maken.

Verhuurders van personeel en aannemers

Albemarle concurreert ook met een groot aantal wervings- of vergoedingsbedrijven voor personeel en aannemers.

Aanzienlijk belang

Over het algemeen geldt dat als je minder dan 5% bezit van een entiteit die zaken doet met Albemarle, je belang als niet aanzienlijk wordt beschouwd.  Maar als je belang, zelfs al is het minder dan 5%, dusdanig is dat het je zakelijk inzicht en loyaliteit aan Albemarle in je werkprestatie lijkt te beïnvloeden, of inderdaad beïnvloedt, dan zou je het belang alsnog als aanzienlijk moeten beschouwen.  Als je belang bijvoorbeeld een groot percentage van je persoonlijke nettowaarde vertegenwoordigt, maar minder dan 5% van de entiteit is, moet deze als aanzienlijk worden beschouwd.

 

Menu