Het beheren van persoonsgegevens

PRINCIPES VAN DE CODE

Wij behandelen de privacy en persoonsgegevens van alle personen met respect en nemen passende maatregelen om deze te beschermen.

 • Wij houden ons aan alle toepasselijke wetten inzake gegevensprivacy.
 • Wij verzamelen, verwerken, bewaren, gebruiken, behouden, overdragen en verwijderen persoonsgegevens:
  • alleen wanneer er een legitieme zakelijke of juridische noodzaak is;
  • wanneer we naar behoren zijn geautoriseerd;
  • op een nauwkeurige, juiste, eerlijke en transparante manier.
 • Wij behandelen persoonsgegevens met zorg en nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat ze veilig en beschermd zijn.
 • We bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als dat nodig is, en voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
 • We delen persoonsgegevens alleen met anderen wanneer er een legitieme zakelijke of juridische noodzaak is om dit te doen, ze gemachtigd zijn om deze te ontvangen, en we nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat zij het belang van de bescherming van die gegevens begrijpen.
 • We verbieden het gebruik van persoonsgegevens van anderen voor persoonlijke doeleinden, het commerciële voordeel van iemand anders dan Albemarle, of op enige andere ongepaste manier.
 • We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens, met name tussen landen, legaal en veilig is.
 • We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat derden die namens ons persoonsgegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de Albemarle’s Code of Conduct for Business Partners .
 • We reageren snel en adequaat op verzoeken van onze werknemers en anderen om hun persoonsgegevens na te kijken, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen.
 • Wij melden iedere vorm van vermoedelijke diefstal, onbedoeld verlies of ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging van persoonsgegevens zoals vereist door de wet.

Onze principes van de code in actie

 • Zorg ervoor dat je persoonsgegevens in Workday bijgewerkt zijn zodat we contact op kunnen nemen met jou of met je gezin in geval van nood.
 • Raadpleeg de Juridische afdeling of Global Ethics & Compliance als je niet zeker weet of bepaalde gegevens als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd.
 • Classificeer elk document dat persoonsgegevens bevat als zodanig in overeenstemming met het Global Information Management Policy .
 • Raadpleeg het Beleid omtrent de bescherming van persoonsgegevens van werknemers , of neem contact op met de Chief Data Privacy Officer als je vragen hebt over hoe jouw persoonsgegevens worden beheerd door het bedrijf.
 • Neem contact op met de Chief Data Protection Officer als je niet zeker weet hoe je persoonsgegevens van anderen moet verzamelen, verwerken, opslaan, gebruiken, behouden, overdragen of verwijderen.
 • Overleg met de juridische afdeling in een vroeg stadium van het selectieproces als een potentiële leverancier persoonsgegevens namens ons zal gaan of gaat verwerken;
 • Meld alle feitelijke, verdachte of gepoogde schendingen van persoonsgegevens onmiddellijk door een e-mail te sturen naar databreach@albemarle.com. Onderzoek gegevensinbreuk niet zelf.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Persoonsgegevens

Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiemiddel of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze persoon.

Voornamelijk gevoelige persoonsgegevens hebben vaak extra beperkingen op de verwerking en het gebruik, en omvatten gegevens met betrekking tot:

 • ras of etnische afkomst;
 • gezondheid; of
 • lidmaatschap van vakbonden.

Menu