Het beschermen van het milieu

PRINCIPES VAN DE CODE

We minimaliseren de ecologische voetafdruk van onze activiteiten door een zorgvuldig beheer van grondstoffen, voorraden, natuurlijke hulpbronnen, nutsvoorzieningen en afval.
 • We houden ons aan alle toepasselijke wetgeving, voorschriften, exploitatievergunningen met betrekking tot het milieu en aan onze beleidslijnen inzake milieu.
 • We melden onmiddellijk iedere lekkage, verspilling, uitstoot of ander ecologisch incident of bijna-ongeluk.
 • We voldoen op een transparante en nauwkeurige manier aan de vereisten voor milieurapportage, en houden toezicht op de naleving van de milieuregelgeving.
 • We verstrekken duidelijke instructies en waarschuwingen over het op de juiste manier behandelen, transporteren, gebruiken en verwijderen van onze producten.
 • We proberen ervoor te zorgen dat onze zakenpartners de juiste milieunormen en -praktijken volgen.
 • We onderzoeken en delen zo snel mogelijk de geleerde lessen uit ecologische incidenten, om het bewustzijn te vergroten en het risico op herhaling te minimaliseren.

Onze principes van de code in actie

 • Beoordeel het mogelijke milieurisico van jouw werk of van wijzigingen in je werk.
 • Behandel, vervoer en verwijder op een veilige en milieuvriendelijke manier gevaarlijke materialen, producten of afval.
 • Meld onmiddellijk een mogelijk of feitelijk milieurisico of -incident aan je leidinggevende.
 • Ga op zoek naar kosten- of belastingbesparende mogelijkheden die kunnen worden verkregen door energie-efficiënte apparatuur en werkwijzen toe te passen.
 • Zoek naar mogelijkheden om geluids-, stank- of visuele overlast, die van invloed kan zijn op onze buren, te minimaliseren.
 • Zorg ervoor dat leveranciers voor afvalverwerking naar behoren zijn gecertificeerd om dergelijke services te bieden.
 • Controleer de nauwkeurigheid van alle milieurapportages die bij overheidsinstanties worden ingediend.
 • Leveranciers die namens ons rapporteren aan of op andere wijze betrokken zijn bij milieuagentschappen worden beschouwd als Compliance Sensitive Vendors . Zorg dat je goedkeuring hebt ontvangen in overeenstemming met deze code (Het selecteren en beheren van leveranciers) en de Compliance Sensitive Vendor Procedure voordat je een dergelijke leverancier gebruikt.
 • Zoek naar mogelijkheden om het gebruik van energie en grondstoffen/natuurlijke hulpbronnen te minimaliseren, en de productie van afval en uitstoot van onze zakelijke activiteiten te verminderen.
 • Recycle waar mogelijk.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Compliance Sensitive Vendors

Leveranciers die:

 • volgens je gegevens of vermoedens direct of indirect het eigendom zijn van een overheidsfunctionaris of een naast familielid van een overheidsfunctionaris;
 • met of namens Albemarle contact (kunnen) hebben met een overheidsfunctionaris; of
 • worden aanbevolen door een overheidsfunctionaris (inclusief werknemers van een staatsbedrijf).

Menu