Het creëren, beschermen en handhaven van ons intellectueel eigendom

PRINCIPES VAN DE CODE

Al het intellectueel eigendom dat gecreëerd is tijdens het werk voor Albemarle, of anderszins gebaseerd is op de informatie van Albemarle, behoort toe aan Albemarle. Dergelijk intellectueel eigendom is een bedrijfsmiddel en moet op de juiste manier worden gebruikt, beschermd en bekendgemaakt. We moeten op dezelfde manier het intellectueel eigendom van anderen respecteren.

 • We werken op een transparante manier samen om het intellectueel eigendom voor het bedrijf te ontwikkelen en nemen gepaste maatregelen om het te beschermen.
 • We controleren op ongeoorloofd gebruik door anderen van ons intellectueel eigendom.
 • We respecteren het intellectueel eigendom van anderen, en gebruiken het alleen wanneer dit is toegestaan en in overeenstemming met die toestemming.
 • We maken alleen niet-openbaar intellectueel eigendom van Albemarle bekend aan derden of aan andere werknemers van Albemarle als we toestemming hebben om dit te doen.
 • We gebruiken het intellectueel eigendom van Albemarle alleen ten behoeve van Albemarle.
 • We gebruiken het handelsmerk of de merknaam van Albemarle alleen op de wijze die toegestaan is.

Onze principes van de code in actie

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Kroonjuwelen informatie

Gegevens die informatie bevatten waarbij ongeoorloofde toegang of distributie tot belangrijk verlies en aanzienlijke schade aan het bedrijf kan leiden. De volgende categorieën worden als kroonjuwelen beschouwd:

 • verslagen met ontwerpen;
 • notebooks van het laboratorium;
 • documentatie van &onderzoek en ontwikkeling;
 • verslagen van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten;
 • experimentele resultaten;
 • product- en proceskennis;
 •  intellectueel eigendom van partners;
 • op maat gemaakte modellen; en
 • productiekennis.
Intellectueel eigendom

omvat niet tastbare bedrijfsmiddelen zoals processen, productsamenstellingen, andere technologieën, klantenlijsten, productiestrategieën en dergelijke, zoals handelsgeheimen die alleen bekend zijn bij Albemarle en Albemarle een concurrentievoordeel geven. Patenten, auteursrechten en handelsmerken, waarvan Albemarle het recht heeft om anderen uit te sluiten van het gebruik, zijn ook intellectueel eigendom. Elk aspect van de dagelijkse activiteiten bij Albemarle, in een kantoor, laboratorium of productiefaciliteit, moet worden beschouwd als intellectueel eigendom van Albemarle.

Menu