Het gebruiken van bedrijfsmiddelen en hulpbronnen

PRINCIPES VAN DE CODE

De prestatie van ons bedrijf is afhankelijk van het juiste gebruik, de juiste bescherming en zorg van de bedrijfsmiddelen en hulpbronnen.

 • We gebruiken de bedrijfsmiddelen en hulpbronnen van het bedrijf zorgvuldig, efficiënt en voor het beoogde zakelijke doel.
 •  We besteden de fondsen van Albemarle met toewijding, de juiste toestemming en binnen het budget.
 • We maken geen gebruik van bedrijfsmiddelen of hulpbronnen voor persoonlijk gewin.
 • We beperken het persoonlijk gebruik van onze bedrijfsmiddelen en hulpbronnen en zorgen ervoor dat dergelijk gebruik ons werk niet beïnvloedt.
 • We staan geen ongeoorloofde toegang tot vestigingen of systemen van Albemarle toe.
 • We nemen passende voorzorgsmaatregelen om schade, misbruik of diefstal van bedrijfsmiddelen en hulpbronnen te voorkomen.
 • We reageren op een juiste en veilige manier op alle waargenomen risico’s of bedreigingen voor bedrijfsmiddelen en hulpbronnen.

Onze principes van de code in actie

 • Verkrijg toestemming van je leidinggevende voordat je bedrijfsmiddelen en hulpbronnen vernietigt, verkoopt, uitleent of schenkt, en documenteer waar nodig dergelijke activiteiten.
 • Volg de code (Het aanbieden of accepteren van geschenken en gastvrijheid) als het doneren of verstrekken van bedrijfsmiddelen of hulpbronnen van Albemarle aan een derde door die derde als iets van waarde kan worden beschouwd.
 • Zorg voor toestemming van je leidinggevende voordat je bedrijfsmiddelen, of toegang tot dergelijke bedrijfsmiddelen, verstrekt aan aannemers, leveranciers en andere zakenpartners.
 • Geef je beveiligingspas, je wachtwoord van je gebruikersaccount of andere toegangsgegevens voor beveiliging nooit aan een andere werknemer van Albemarle of aan een derde.
 • Meld diefstal, ongeoorloofde vernietiging, ongepast gebruik of vermeende bedreiging van bedrijfsmiddelen of hulpbronnen van Albemarle onmiddellijk aan je supervisor, de beveiliging van de vestiging of de politie.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Bedrijfsmiddelen en hulpbronnen

Tastbaar eigendom, zoals de vestigingen van Albemarle, voertuigen, machines, gereedschappen, IT- en communicatiesystemen en geld, evenals niet tastbaar eigendom, waaronder intellectueel eigendom, knowhow, vertrouwelijke informatie van het bedrijf, en zelfs de tijd dat werknemers voor hun werk worden betaald

Menu