Het gebruiken van IT- en communicatiesystemen van het bedrijf

PRINCIPES VAN DE CODE

De computerhardware, software en telefoons van Albemarle moeten op de juiste manier gebruikt worden om ongeoorloofde toegang tot onze IT- en communicatiesystemen of ongepaste openbaarmaking van informatie van Albemarle te voorkomen.

 • We gebruiken de computers, software en apparaten van het bedrijf op verantwoorde en veilige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke beleidslijnen en wetten.
 • We beperken het persoonlijk gebruik van computers, software en apparaten van het bedrijf, en we zorgen ervoor dat dergelijk gebruik onze IT-systemen niet beïnvloedt of ons werk verstoort.
 • We gebruiken geen persoonlijke e-mailaccounts of applicaties voor social media voor bedrijfseigen of gevoelige aan werk gerelateerde communicatie.
 • We downloaden of installeren geen nieuwe software op computers of apparaten van het bedrijf zonder toestemming en een geschikte licentie.
 • We deactiveren geen antivirussoftware of proberen zelf virussen te verwijderen.
 •  We wijzigen, kopiëren of verhandelen geen software op computers of apparaten van het bedrijf zonder toestemming.
 • We voegen geen ongeoorloofde apparaten toe aan computers, apparaten of netwerken van het bedrijf.
 • We gebruiken geen computers of apparaten van het bedrijf om ongepast, beledigend of illegaal materiaal te bekijken of te delen.
 • We respecteren de privacy van onze collega’s, en bekijken, onderscheppen of onthullen de communicatie van anderen niet zonder toestemming.
 • We maken aan geen enkele andere werknemer of derde die geen toestemming heeft om dit te ontvangen, informatie openbaar over de controles van het informatiesysteem van Albemarle.
 • We rapporteren onmiddellijk ongeoorloofde bekende, vermoede of dreigende toegang tot onze IT-en communicatiesystemen.

De computerhardware, software, telefoons, tablets van Albemarle en de gegevens die daarop zijn opgeslagen, en de aan het bedrijf gerelateerde gegevens die op de eigen telefoons van werknemers zijn opgeslagen, zijn bedrijfsmiddelen en hulpbronnen. Om het bedrijf en onze werknemers te beschermen, houden we toezicht op het gebruik van onze IT- en communicatiesystemen en kunnen we aan het bedrijf gerelateerde gegevens openen, bewaren, beoordelen en verwijderen in overeenstemming met de geldende beleidslijnen en wetten. Werknemers stemmen ermee in dat alle informatie die ze opslaan op of verzenden van de informatiesystemen van Albemarle wordt gecontroleerd en geopend door geautoriseerd personeel van Albemarle en bekendgemaakt aan wetshandhavingsinstanties.

Onze principes van de code in actie

 • Volg de Global Information Security Policy om ervoor te zorgen dat de informatie en technologie van Albemarle worden beschermd.
 • Alleen goedgekeurde software zal op de computer van een eindgebruiker worden geïnstalleerd door middel van een gepast IT-verzoek, met goedkeuring van de leidinggevende.
 • Zorg voor toestemming van je leidinggevende voordat je bedrijfsmiddelen, inclusief IT- en communicatiesystemen, aan aannemers, leveranciers en andere zakenpartners verstrekt.
 • Volg de Company Owned Device Policy als je gebruik maakt van een mobiele telefoon van het bedrijf.
 • Zorg voor toestemming in overeenstemming met de Bring Your Own Device Policy om je persoonlijke mobiele telefoon te gebruiken voor zakelijke activiteiten.
 • Verkrijg toestemming in overeenstemming met de Global Information Security Policy als je IT- en communicatie-hardware van het bedrijf, anders dan laptops of mobiele telefoons, mee wilt nemen buiten onze vestigingen.
 • Volg de Internet Access Use Policy &.
 • Neem onmiddellijk contact op met IT als je denkt dat je het slachtoffer bent geworden van een virus of andere schadelijke software.
 • Zorg dat je toestemming hebt in overeenstemming met de Global Information Security Policy voordat je vertrouwelijke informatie, kroonjuwelen informatie of persoonsgegevens aan derden overdraagt.
 • Geef alle hardware, software of media met IT- en communicatiesystemen van het bedrijf terug aan IT als het niet langer werkt, niet langer nodig is of als je het bedrijf verlaat.
 • Gebruik je zakelijke e-mailaccount alleen voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Kroonjuwelen informatie

Gegevens die informatie bevatten waarbij ongeoorloofde toegang of distributie tot belangrijk verlies en aanzienlijke schade aan het bedrijf kan leiden. De volgende categorieën worden als kroonjuwelen beschouwd:

 • verslagen met ontwerpen;
 • notebooks van het laboratorium;
 • documentatie van &onderzoek en ontwikkeling;
 • verslagen van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten;
 • experimentele resultaten;
 • product- en proceskennis;
 •  intellectueel eigendom van partners;
 • op maat gemaakte modellen; en
 • productiekennis.
Persoonsgegevens

Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiemiddel of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze persoon.

Voornamelijk gevoelige persoonsgegevens hebben vaak extra beperkingen op de verwerking en het gebruik, en omvatten gegevens met betrekking tot:

 • ras of etnische afkomst;
 • gezondheid; of
 • lidmaatschap van vakbonden.

Menu