Social media

PRINCIPES VAN DE CODE

Social media biedt ons een kans om inhoud over Albemarle te verbinden en te delen met de online community. We beschermen de reputatie van Albemarle door inhoud met zorg, bescheidenheid, integriteit en transparantie op social media te plaatsen.

 • Wij bevorderen de productiviteit door tijdens de werkuren geen gebruik te maken van social media, behalve wanneer deze voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.
 • We plaatsen geen vulgaire, obscene, dreigende, intimiderende, onbezonnen onjuiste of intimiderende inhoud, inhoud waarvan het lijkt dat we ons bezig houden met illegaal gedrag, of inhoud die de producten of diensten van Albemarle of zijn werknemers, klanten, verkopers of concurrenten schaadt.  
 • We respecteren de bedrijfseigen informatie en de privacy van onze collega’s en anderen bij het plaatsen van informatie, afbeeldingen of video op social media.
 • Wij plaatsen de persoonsgegevens van onze medewerkers of klanten niet op sociale media.
 • We gebruiken geen applicaties voor social media voor bedrijfseigen of gevoelige aan werk gerelateerde communicatie.

ONZE PRINCIPES VAN DE CODE IN ACTIE

 • Zorg ervoor dat je social mediaprofiel nauwkeurig en transparant is over je relatie met Albemarle.
 • Alleen bepaalde aangewezen personen mogen officiële accounts voor social media van Albemarle gebruiken of openen, en alleen die personen mogen namens Albemarle spreken.
 • Volg de toepasselijke algemene voorwaarden en regels van websites en applicaties voor social media.
 • Om de bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie van je collega’s en Albemarle te beschermen, en om een werkplek zonder intimidatie te behouden, moet je goedkeuring ontvangen van Corporate Communications voordat je foto’s of video’s van de zakelijke activiteiten van Albemarle op social media plaatst.
 • Zorg voor de goedkeuring van andere werknemers, aannemers of bezoekers van de vestiging voordat je foto’s van hen op social media plaatst.
 • Vermeld, indien van toepassing, wanneer je iets op je persoonlijke social media plaatst, dat dit je eigen mening is en dat het niet het standpunt van Albemarle weerspiegelt.
 • We verwijderen berichten, foto’s en andere bestanden van publicaties van anderen, als we de bevoegdheid hebben om dit te doen, wanneer die publicaties in strijd zijn met de principes van deze code.

Ben je van plan om op social media iets over Albemarle te publiceren?

Wanneer je op social media publiceert, moet je altijd gezond verstand gebruiken en rekening houden met het volgende:
 • Is je publicatie in overeenstemming met onze kernwaarden?
 • Is de publicatie duidelijk en nauwkeurig?
 • Hoe kan je publicatie worden opgevat door het publiek, gezien de aard van de publicatie en je positie bij het bedrijf?
 • Bevat de publicatie informatie, afbeeldingen of video die bedrijfseigen informatie of intellectueel eigendom zijn (bijvoorbeeld handelsmerken, patenten, auteursrechten (inclusief logo’s)) van Albemarle of andere derden?
 • Bevat de publicatie informatie over de strategie van Albemarle of toekomstige intenties?
 • Bent je gemachtigd om de foto’s of andere soorten afbeeldingen in de publicatie te gebruiken?
 • Kan de publicatie de persoonlijke veiligheid of beveiliging van jezelf of anderen in gevaar brengen?
Menu