Het geven van charitatieve donaties

PRINCIPES VAN DE CODE

Charitatieve donaties zijn voor Albemarle een manier om bij te dragen aan goede doelen en passen volledig bij onze kernwaarde van zorgzaamheid. Om fraude- en corruptieproblemen aan te pakken, proberen we ervoor te zorgen dat dergelijke fondsen worden betaald aan de geautoriseerde ontvanger en besteed worden in overeenstemming met ons charitatief voornemen.

 • We doen charitatieve donaties om onder andere onderwijs, gezondheid, sociale, wellness- en culturele en veteraaninitiatieven te promoten.
 • We doen charitatieve donaties op een transparante manier, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zonder er iets voor terug te verwachten.
 • Wij bieden of geven, direct of indirect, geen charitatieve donaties met de bedoeling om een persoon (inclusief een overheidsfunctionaris) ongepast te beïnvloeden om zaken te doen of een ongepast voordeel te behalen.
 • We doen geen charitatieve donaties om onszelf, onze echtgenoot, partner, familieleden, vrienden of medewerkers er op ongepaste wijze beter van te laten worden.
 • We geven geen charitatieve donaties aan organisaties waarvan de doelen onverenigbaar zijn met onze kernwaarden, of die anderszins onze reputatie zouden kunnen schaden.

Onze principes van de code in actie

 • Volg de Albemarle Foundation Guidelines als je wilt dat de stichting een charitatieve donatie doet in de VS, of als je wilt dat de stichting je eigen donatie in de VS evenaart.
 • Zorg ervoor dat geplande charitatieve donaties zijn opgenomen in het toepasselijke jaarlijkse operationele plan.
 • Zorg dat je vooraf goedkeuring hebt voor het aanbieden of geven van een charitatieve donatie buiten de Albemarle Foundation in overeenstemming met het Beleid inzake corruptiebestrijding en de Procedure voor charitatieve donaties en gemeenschapsprojecten.
 • Zorg ervoor dat de charitatieve donatie wordt betaald aan de geautoriseerde ontvanger, gebruikt wordt voor het goedgekeurde doel, ondersteund wordt door een ontvangstbewijs, in overeenstemming is met lokale belastingvereisten en geboekt wordt op een geschikte grootboekrekening.
 • In overeenstemming met deze code (Het beheren van belangenconflicten) overleg met je leidinggevende en registreer het conflict als:
  • jij, je echtgeno(o)t(e), je partner of je familielid betrokken is bij een organisatie waarvoor je namens Albemarle of een Albemarle Foundation een charitatieve donatie hebt aangevraagd of waarvoor jouw autorisatie is gevraagd; of
  • je van plan om een benoeming van het bestuur van een liefdadigheidsorganisatie te aanvaarden waarbij de taken mogelijk in strijd zijn met je werk bij Albemarle.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Familielid

Echtgeno(o)t(e) of soortgelijk van de persoon; de grootouders van de persoon en van de echtgeno(o)t(e), ouders, broers en zussen, kinderen, nichten, neven, tantes, ooms en de echtgeno(o)t(e) of soortgelijk van elk van deze mensen; of iemand die hetzelfde huishouden deelt.

Menu