Het geven van politieke bijdragen namens Albemarle

PRINCIPES VAN DE CODE

Bij Albemarle geven we alleen politieke bijdragen om de legitieme belangen van ons bedrijf, en niet die van een persoon, te bevorderen en te beschermen. Deze politieke bijdragen worden alleen gedaan als ze zijn geautoriseerd en toegestaan volgens het bedrijfsbeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving.

 • Wij doen geen politieke bijdragen met de bedoeling om een persoon op ongepaste wijze te beïnvloeden om zaken te doen of een ongepast voordeel te behalen.
 • We bieden geen sponsoring, charitatieve donaties of andere betalingen om de toepasselijke wetgeving of het bedrijfsbeleid met betrekking tot politieke bijdragen te omzeilen.
 • Wij maken geen gebruik van of staan anderen niet toe om bedrijfsmiddelen of hulpbronnen van Albemarle te gebruiken voor persoonlijke politieke campagnes, politieke partijen, politieke kandidaten, gekozen functionarissen of een van hun aangesloten organisaties.
 • We stellen geen eisen aan werknemers en zetten ze niet onder druk om een politieke partij of politicus te steunen, persoonlijke politieke uitgaven te doen of vergeldingsmaatregelen te nemen tegen werknemers die besluiten niet mee te werken.

Onze principes van de code in actie

 • Wanneer je je inzet voor politici, politieke partijen of gelieerde instanties (zoals denktanks), moet je altijd overwegen of jouw inzet kan worden beschouwd als een vorm van politieke bijdrage van Albemarle. Neem contact op met Government Affairs of de Juridische afdeling als je het niet zeker weet.
 • Overleg met Government Affairs als je van mening bent dat het bedrijf een politieke bijdrage moet geven.
 • Zorg dat je goedkeuring hebt in overeenstemming met de Political Contribution Policy voordat je binnen of buiten de VS een politieke bijdrage geeft namens het bedrijf.
 • Volg deze code als je overweegt je in te zetten voor een persoonlijke politieke activiteit (Het zich inzetten voor een persoonlijke politieke activiteit).
 • Volg deze code als je overweegt iets van waarde, waaronder geschenken of gastvrijheid, aan te bieden aan een overheidsfunctionaris (waaronder ook politieke partijen, partijfunctionarissen of kandidaten voor een politiek ambt vallen).

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Iets van waarde

wordt ruim gedefinieerd en omvat elk soort voordeel voor de ontvanger, zoals:

 • geld (alle valuta’s inclusief bitcoin, en elke manier van levering zoals contant geld, cheque, bankoverschrijving, elektronische of mobiele overdracht);
 • andere betaalmiddelen zoals cadeau-, winkel-, kortings- of mobiele telefoonkaarten of kaarten met opgeslagen waarde;
 • Geschenken;
 • maaltijden, entertainment en andere vormen van gastvrijheid;
 • reizen, inclusief vluchten en accommodatie;
 • aanbiedingen van een dienstverband of een stage;
 • een contract voor de aan- of verkoop van goederen of diensten;
 • een contract voor de aan- of verkoop of verhuur van onroerend goed;
 • een charitatieve donaties of bijdrage aan een gemeenschapsproject;
 •  een commerciële sponsoring;
 • vertrouwelijke informatie;
 • een investeringsmogelijkheid; en
 • elke andere vorm van persoonlijke gunst.
Overheidsfunctionarissen

Dit wordt ruim gedefinieerd, en kan het volgende omvatten:

 • een functionaris, werknemer of iemand die namens een overheidsinstantie optreedt, met inbegrip van een afdeling of bureau op enig niveau (nationaal, regionaal of lokaal). Voorbeelden hiervan zijn een minister, toezichthouder, rechter, burgemeester, politieagent, soldaat, douanebeambte of hoogleraar aan een openbare universiteit;
 • een medewerker van publieke internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank;
 • een werknemer van staatsbedrijven of ondernemingen waarover de staat zeggenschap heeft, zoals raffinaderijen;
 • een politieke partij, partijfunctionaris of kandidaat voor een politiek ambt; en
 • iemand die een benoeming, functie of positie bekleedt die door gewoonte of conventie is ontstaan, zoals leiders van inheemse gemeenschappen of leden van een koninklijke familie.

Menu