Het handelen in waardepapieren van Albemarle of onze zakenpartners

PRINCIPES VAN DE CODE

Aan werknemers kan relevante niet-openbare informatie met betrekking tot Albemarle of haar zakenpartners worden toevertrouwd voor de uitvoering van hun werk. Dit vertrouwen mag nooit worden geschonden door deze informatie voor financieel of persoonlijk voordeel te gebruiken.

 • Wij handelen niet in waardepapieren van Albemarle of een ander bedrijf wanneer we in het bezit zijn van relevante niet-openbare informatie die betrekking heeft op dergelijk bedrijf.
 • We zullen nooit iemand adviseren, stimuleren, “tippen” of op een andere manier veroorzaken dat anderen handelen in waardepapieren van Albemarle of een ander bedrijf wanneer we in het bezit zijn van relevante niet-openbare informatie.
 •  Wij delen of onthullen geen relevante niet-openbare informatie van Albemarle of een ander bedrijf, tenzij we toestemming hebben om dit te doen.
 • We nemen maatregelen om ongepaste toegang tot relevante niet-openbare informatie te voorkomen en nemen passende voorzorgsmaatregelen wanneer bedrijfsinformatie van Albemarle publiekelijk wordt bekendgemaakt.
 • We maken onmiddellijk melding van de onopzettelijke openbaarmaking van relevante niet-openbare informatie aan een onbevoegde persoon.
 • We verspreiden geen valse of misleidende informatie om de koers of de handel in waardepapieren van Albemarle of een ander bedrijf te manipuleren.

Onze principes van de code in actie

 • Houd rekening met de geautoriseerde transactieperiodes in overeenstemming met de Insider Trading Policy bij het kopen of verkopen van waardepapieren van Albemarle. Raadpleeg de General Counsel of haar plaatsvervanger als je vragen hebt.
 • Het handelen in waardepapieren van Albemarle is verboden wanneer je in het bezit bent van relevante niet-openbare informatie over Albemarle, ongeacht of je gemachtigd bent om te handelen.
 • Relevante niet-openbare informatie mag alleen aan het publiek bekendgemaakt worden door de afdeling Investor Relations. Stuur alle vragen van beleggers of analisten zonder commentaar door naar Investor Relations.
 •  Meld ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot relevante niet-openbare informatie onmiddellijk aan de General Counsel van Albemarle.
 • Neem onmiddellijk contact op met Investor Relations als je informatie ontvangt waarvan je denkt dat het relevante niet-openbare informatie is, die nog niet eerder aan het publiek bekendgemaakt is.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Bedrijfsinformatie

Kan marketingplannen omvatten; bedrijfseigen perspectieven op de markt; kostengegevens; details van onderhandelingen met individuele klanten of leveranciers; huidige of recente verkoop- of aankoopvoorwaarden; strategische informatie met betrekking tot vermogensuitbreiding, activiteiten met betrekking tot joint ventures, fusies en overnames; salarissen en andere voorwaarden voor beloning van werknemers; innovatieplannen en intellectueel eigendom; productie-, export-, verkoop- en inkoopgegevens en andere financiële gegevens of prognoses.

Relevante niet-openbare informatie

“Niet-openbare” informatie is alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot Albemarle of zijn bedrijfsactiviteiten (die uitgebreid kunnen worden tot klanten, leveranciers en zakelijke transacties). Informatie wordt als “relevant” beschouwd als een redelijke belegger waarschijnlijk rekening zal houden met de informatie bij het besluit om waardepapieren van Albemarle te kopen, verkopen of aan te houden. Alle informatie waarvan kan worden verwacht dat het de koers van de waardepapieren van Albemarle beïnvloedt, ongeacht of deze positief of negatief is, moet als relevant worden beschouwd. Er is geen duidelijke maatstaf voor het beoordelen van relevantie; integendeel, relevantie is gebaseerd op een beoordeling van alle feiten en omstandigheden, en wordt vaak pas achteraf beoordeeld door wethandhavingsinstanties.

Bij wijze van voorbeeld kan relevante niet-openbare informatie gaan over onderwerpen zoals verkoop, inkomsten, projecties, bedrijfsontwikkelingen, nieuwe producten, onderzoeksprojecten, waardeverminderingen, ontslagen, fusies, afsplitsingen, financieringen, joint ventures, bedreigde of feitelijke geschillen, en andere zakelijke aangelegenheden met betrekking tot klanten, leveranciers of andere bedrijven waarmee het bedrijf zaken doet of relaties heeft.

Menu