Het verplaatsen van goederen, grondstoffen, apparatuur en technologie

PRINCIPES VAN DE CODE

Om de doelstellingen van de nationale veiligheid en het buitenlands beleid te beschermen, reguleren de landen waarin wij actief zijn het vervoer van goederen, grondstoffen, apparatuur en technologie over de grenzen. Er worden ook douanerechten, belasting en tarieven toegepast op de invoer van dergelijke artikelen.

 • We voldoen aan alle toepasselijke import-/exportvoorschriften, sancties en douanewetten en -voorschriften.
 • We zorgen ervoor dat classificaties, waarderingen, licenties, labels en ondersteunende documentatie nauwkeurig, volledig en juist worden bijgehouden.
 • We vervoeren alleen goederen, grondstoffen, apparatuur en technologie als we daartoe gemachtigd zijn.
 • Wij verzenden niet naar personen, bedrijven of landen als we weten of vermoeden dat een dergelijke activiteit in strijd is met import-, export- of sanctiewetten of voorschriften.
 • We verbieden onze douane-expediteurs, vrachtvervoerders en andere logistieke dienstverleners om zich namens Albemarle in te laten met omkoping, waaronder faciliterende betalingen.

Onze principes van de code in actie

 • Maak gebruik van SAP Transportation Management/Global Trade Services bij het verzenden van eindproducten, grondstoffen, monsters, apparatuur en technologie van Albemarle als onderdeel van de normale bedrijfsvoering. De verzending van deze artikelen buiten SAP om zijn verboden.
 • Overleg in de volgende situaties met Global Trade Compliance:
  • Als je de verzending niet binnen SAP kunt verwerken.
  • Als je van plan bent iets te verzenden dat geen onderdeel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld apparatuur, geschenken, intellectueel eigendom, marketing of ander gedrukt materiaal, technologie) aan iemand in een ander land.
  • Als je van plan bent om gecontroleerde technologie, inclusief hardware, software en gegevens, te versturen of er toegang tot te verstrekken aan:
   – Collega’s of derden in andere landen; of
   – Iedereen die geen burger of permanent inwoner is van je eigen land.
  • Reizen naar andere landen met:
   – Goederen, grondstoffen of technische apparatuur; of
   – Een laptop of telefoon met gecontroleerde technologie, inclusief informatie die wordt beschouwd als gecontroleerde technologie.
  • Je weet of vermoedt dat:
   – er producten van Albemarle worden geleverd of bezorgd aan gesanctioneerde landen of personen en bedrijven op lijsten waar we geen zaken mee mogen doen;
   – eindklanten producten van Albemarle zullen gebruiken voor verboden eindgebruik, zoals terroristische activiteiten of de ontwikkeling van wapens of andere militaire doeleinden;
   – eindklanten producten zullen omleiden en opnieuw zullen exporteren.
  • De douane of een andere overheidsinstelling vraagt informatie aan, of initieert iedere andere vorm van contact met Albemarle.
 • Volg de code (Het omgaan met overheidsfunctionarissen) wanneer je contact hebt met douane, havenautoriteiten en andere overheidsinstanties.
 • Alleen Global Trade Compliance Operations is gemachtigd om relevante classificatie te verstrekken, zoals het geharmoniseerd tariefschema en classificatienummer voor exportcontrole.
 • Douane-expediteurs, vrachtvervoerders en andere logistieke dienstverleners die namens Albemarle in gesprek zijn met overheidsfunctionarissen, zijn voorbeelden van Compliance Sensitive Vendors. Zorg dat je goedkeuring verkrijgt in overeenstemming met de Global Procurement Policy en de Compliance Sensitive Vendor Procedure voordat je:
  • een contract met een nieuwe Compliance Sensitive Vendor aangaat;
  • het toepassingsgebied (producten, diensten, grondgebied, prijzen, vergoedingen, kredietvoorwaarden) wijzigt van a
  • een contract verlengt of een nieuw contract aangaat met een bestaande Compliance Sensitive Vendor.
 • Alleen onderstaande afdelingen zijn geautoriseerd om import-/exportaangiftes in te vullen:
  • Global Logistics;
  • Global Trade Compliance Operations; en
  • Geautoriseerde douane-expediteurs of vrachtvervoerders.
 • Volg de Richtlijnen voor effectieve controle van leveranciers, en neem onmiddellijk contact op met de Juridische afdeling of Global Ethics & Compliance als je vermoedt dat een leverancier in strijd handelt met de toepasselijke wetgeving, deze code of onze kernwaarden.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Compliance Sensitive Vendors

Leveranciers die:

 •  volgens je gegevens of vermoedens direct of indirect het eigendom van een overheidsfunctionaris of een naast familielid van een overheidsfunctionaris zijn;
 • met of namens Albemarle contact (kunnen) hebben met een overheidsfunctionaris; of

worden aanbevolen door een overheidsfunctionaris (inclusief medewerkers van een staatsbedrijf).

Gecontroleerde technologie

Hardware, software, documentatie, technologie of andere technische gegevens (of producten die het voorgaande bevatten of gebruiken) waarvan het exporteren, opnieuw exporteren of het vrijgeven ervan naar bepaalde rechtsgebieden of landen verboden is, of waarvoor een exportvergunning of andere overheidsgoedkeuring vereist is vanwege een wetgeving, waaronder de Amerikaanse Export Administration Act en de bijbehorende voorschriften.

Intellectueel eigendom

omvat niet tastbare bedrijfsmiddelen zoals processen, productsamenstellingen, andere technologieën, klantenlijsten, productiestrategieën en dergelijke, zoals handelsgeheimen die alleen bekend zijn bij Albemarle en Albemarle een concurrentievoordeel geven. Patenten, auteursrechten en handelsmerken, waarvan Albemarle het recht heeft om anderen uit te sluiten van het gebruik, zijn ook intellectueel eigendom. Elk aspect van de dagelijkse activiteiten bij Albemarle, in een kantoor, laboratorium of productiefaciliteit, moet worden beschouwd als intellectueel eigendom van Albemarle.

Import- en exportcontrolewetgeving

Wetten en voorschriften, die de verplaatsing van specifieke artikelen over nationale grenzen regelen. Voor exportcontrolewetgeving kan bijvoorbeeld een vergunning vereist zijn, of anderszins verboden zijn (of een vergunning vereist is, hangt af van de classificatie van het artikel dat moet worden geëxporteerd, de beoogde bestemming en het beoogde eindgebruik en de eindgebruiker):

 • elke export of wederuitvoer van specifieke artikelen die op verschillende ‘gecontroleerde lijsten’ staan, die worden onderhouden door de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. Deze artikelen kunnen vaak worden gebruikt in militaire toepassingen, dat wil zeggen, het zijn producten voor tweeërlei gebruik die overwegend commercieel eindgebruik hebben, maar die ook militaire bruikbaarheid hebben, wat de reden is dat de export ervan beperkt is;
 • overdracht van gecontroleerde technologie, ook via e-mail en andere online of fysieke middelen; en
 • export (en tijdelijke import) van aan defensie gerelateerde artikelen, technische gegevens en diensten
Sanctiewetten

Sanctiewetten bestaan uit uiteenlopende politieke en/of economische maatregelen om de beslissingen en het gedrag van de regimes, personen of groepen van een bepaald land te beïnvloeden.  Ze kunnen veelomvattend zijn en commerciële activiteiten (zonder een vergunning) met een land, of gerichte, blokkerende transacties van en met specifieke bedrijven, personen of groepen verbieden. Over het algemeen beperken deze wetten, voorschriften en verplichte maatregelen direct of indirect handel of andere transacties, bijvoorbeeld financiële beperkingen met bepaalde landen, regimes, entiteiten en/of personen. Sanctiewetten op handel kunnen bijvoorbeeld:

 • import van of export naar een gesanctioneerd land of gebied (bijv. Cuba, Iran, Syrië, Noord-Korea of de Krim) verbieden;
 • export/import of andere transacties in onroerend goed afkomstig uit een gesanctioneerd land, of andere transacties en/of handel, direct of indirect, met gesanctioneerde regeringen, personen of entiteiten, zoals aangewezen terroristische groeperingen verbieden; of
 • Amerikaanse personen die een transactie door een buitenlandse persoon goedkeuren, financieren, faciliteren of garanderen verbieden, wanneer die transactie verboden zou zijn als deze door een Amerikaanse persoon wordt uitgevoerd.

Menu