Het verzamelen van informatie over concurrenten

PRINCIPES VAN DE CODE

Door het verzamelen van informatie over concurrenten kunnen we de concurrentieomgeving waarin Albemarle opereert beter begrijpen en er beter op anticiperen. Het verzamelen van dergelijke informatie moet echter zorgvuldig gebeuren om ervoor te zorgen dat de contractverplichtingen en de toepasselijke wetgeving inzake corruptiebestrijding, mededinging, sancties en staatsgeheimen wordt nageleefd.

 • We verkrijgen de informatie over concurrenten op een passende en wettige manier.
 • We stellen vragen en vragen advies als we niet zeker weten of we informatie over concurrenten moeten vragen, bewaren of gebruiken.
 • We documenteren nauwkeurig de bron van onze informatie over concurrenten.
 • We verkrijgen nooit informatie over concurrenten door misleiding, onjuiste voorstellingen, “halve waarheden” of diefstal.
 • We verzamelen of accepteren geen concurrentiegevoelige informatie van een concurrent.
 •  We vragen een derde niet om informatie bekend te maken of om dergelijke informatie te accepteren als we reden hebben om aan te nemen dat ze geen toestemming hebben of contractueel gemachtigd zijn om deze informatie te verstrekken.
 • We bieden geen geschenken, gastvrijheid of iets anders van waarde aan in ruil voor ongepaste openbaarmaking van informatie over concurrenten.
 • We vragen niet of staan niet toe dat een derde namens ons optreedt om op een ongepaste manier informatie over concurrenten te verzamelen.

Onze principes van de code in actie

 • De volgende soorten informatie kunnen zonder beperking worden verzameld:
  • informatie die openbaar is gemaakt, zoals informatie die wordt gepubliceerd in vaktijdschriften, nieuwsartikelen, op internet, in openbare juridische documenten; en
  • informatie die op een eerlijke manier is verkregen, zoals door experimenten, reverse engineering of openbaarmaking door iemand die wettelijk het recht heeft om de informatie openbaar te maken.
 • Neem contact op met de Juridische afdeling of &Global Ethics & Compliance:
   • voordat je deelneemt aan branche-onderzoeken, statistische rapportageprogramma’s of benchmarkenquêtes;
   • voordat je vraagt om informatie over concurrenten aan, of dit ontvangt van een huidige of voormalige werknemer van een concurrent;
   • voordat je gesprekken voert met een concurrent (zelfs als het gaat over uitwisseling, leveringsregelingen of potentiële transacties);
   • voordat je gebruikt maakt van een derde of een derde inhuurt om namens het bedrijf informatie over concurrenten te verzamelen;
   • als een klant aanbiedt om je informatie over prijzen, aanbestedingen of contractvoorwaarden te verstrekken
   • als een externe verkoopvertegenwoordiger aanbiedt om je vertrouwelijke informatie over prijzen, aanbestedingen of contractvoorwaarden te verstrekken die aan een potentiële klant werden aangeboden door andere concurrenten
   • als een externe verkoopvertegenwoordiger aanbiedt om je bedrijfseigen informatie, productmonsters of bedrijfsgeheimen van concurrenten

  te verstrekken

  • voordat je informatie gebruikt of doorstuurt die per ongeluk of zonder goedkeuring van een derde werd afgeluisterd of ontvangen;
  • als je niet zeker weet of je informatie van derden moet vragen, bewaren, gebruiken of doorsturen.
  • als je je bewust wordt van of anderszins vermoedt dat er op ongepaste wijze informatie van concurrenten of andere gegevens uit de branche is verzameld. Als iets niet goed voelt, meld het dan.
  • voordat je (direct of indirect) informatie in China of Rusland verzameld die niet openbaar is, om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de lokale wetgeving inzake staatsgeheimen; of
  • als je in China of Rusland informatie ontvangt die niet openbaar is zonder de goedkeuring van de eigenaar of relevante overheidsinstantie.
 • Noteer de bron en de datum van ontvangst op de ontvangen informatie.  
 • Controleer hoe en waarom een klant of een derde Albemarle informatie over concurrenten verstrekt: als het niet duidelijk of logisch is, stel dan vragen, zelfs als je de informatie van je leidinggevende of een andere werknemer van Albemarle ontvangt.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Iets anders van waarde

Ieder soort voordeel voor de ontvanger, zoals:

 • geld (alle valuta’s inclusief bitcoin, en elke manier van levering zoals contant geld, cheque, bankoverschrijving, elektronische of mobiele overdracht);
 • andere betaalmiddelen zoals cadeau-, winkel-, kortings- of mobiele telefoonkaarten of kaarten met opgeslagen waarde;
 • geschenken;
 • maaltijden, entertainment en andere vormen van gastvrijheid;
 • reizen, inclusief vluchten en accommodatie;
 • aanbiedingen van een dienstverband of een stage;
 • een contract voor de aan- of verkoop van goederen of diensten;
 • een contract voor de aan- of verkoop of verhuur van onroerend goed;
 • een charitatieve donaties of bijdrage aan een gemeenschapsproject;
 • een commerciële sponsoring;
 • vertrouwelijke informatie;
 • een investeringsmogelijkheid; en
 • elke andere vorm van persoonlijke gunst.
Concurrent

Albemarle concurreert op verschillende manieren met derden en elk valt in zijn eigen categorie van concurrenten. De categorieën van concurrenten omvatten:

Producenten en wederverkopers van concurrerende producten

Albemarle concurreert met andere producenten van lithium-, broom- en katalysatorproducten. Dit omvat bedrijven zoals FMC, Tianqim SQM, Grace, BASF, Lanxess en ICL.

Albemarle concurreert ook met bedrijven die zich bezighouden met de wederverkoop of handel van lithium-, broom- en katalysatorproducten, ongeacht of die producten gefabriceerd zijn door Albemarle of een derde.

Inkoop van goederen, diensten en grond

De lijst met concurrenten van Albemarle op de aanbestedingsmarkt is mogelijk veel groter dan die van producenten van speciale chemicaliën.

Albemarle kan bijvoorbeeld concurreren met aannemers zoals Wood voor het inkopen van voertuigen die geschikt zijn voor onze vestigingen.

De categorie van concurrenten voor boekhoudkundige en juridische diensten is nog groter, omdat bijna alle bedrijven daar in verschillende mate gebruik van maken.

Verhuurders van personeel en aannemers

Albemarle concurreert ook met een groot aantal aan wervings- of vergoedingsbedrijven voor personeel en aannemers

Concurrentiegevoelige informatie

De volgende soorten informatie worden beschouwd als voorbeelden van concurrentiegevoelige informatie:

 • marketingplannen en bedrijfseigen perspectieven op de markt;
 • kostengegevens minder dan 12 maanden oud;
 • details van onderhandelingen met individuele klanten of leveranciers;
 • huidige of recente verkoop- of aankoopvoorwaarden (prijs, marges, commissie en kredietvoorwaarden);
 • strategische informatie (uitbreiding van vestigingen en sluitingsplannen);
 • informatie over salarissen en andere voorwaarden voor beloning van werknemers die minder dan 12 maanden oud is;
 •  innovatieplannen en intellectueel eigendom; en
 • productie-, export-, verkoop- en inkoopgegevens die minder dan 12 maanden oud zijn.

Concurrentiegevoelige informatie omvatgeen:

 • informatie die openbaar is, onder meer via abonneeservices;
 • informatie die meer dan 12 maanden oud is en die niet wordt beschouwd als een concurrentievoordeel als het gedeeld wordt met of door een concurrent;
 • gezondheids-, veiligheids- of milieugegevens; of
 • informatie met betrekking tot de technische prestaties van apparatuur.
Wetgeving inzake staatsgeheimen

Over het algemeen is informatie staatsgeheim als de openbaarmaking ervan de nationale veiligheid en belangen op het gebied van politiek, economie, nationale defensie of buitenlandse betrekkingen kan schaden. Enkele voorbeelden zijn:

 •  relevante beslissingen met betrekking tot nationale aangelegenheden (bijv. strategische planning);
 • constructie van nationale defensie en militaire activiteiten;
 • buitenlandse betrekkingen;
 • gegevens over reserves;
 • locatie en staat van mijnen, olie- of gasbronnen;
 • niet-officiële kaarten van regio’s;
 • handelsgeheimen met betrekking tot staatsbedrijven; en
 • geologische onderzoeken.

In veel gevallen zal de informatie worden gemarkeerd als staatsgeheim, maar dit zal niet altijd het geval zijn. Staatsgeheimen kunnen bijvoorbeeld ook mondeling worden onthuld. De soorten informatie die als staatsgeheim kunnen worden beschouwd, zijn zeer breed en omvatten mogelijk alle informatie die van invloed is op de staatsveiligheid en nationale belangen die niet tot het publieke domein behoren.

 

Voorbeelden van mogelijke blootstelling aan staatsgeheimen kunnen zijn:

 • informatie ontvangen van een klant die een staatsbedrijf is;
 • informatie verzameld via directe interacties van Albemarle met relevante overheidsinstanties;
 • informatie verzameld door een derde waarin gegevens verwerkt zijn afkomstig van overheidsbronnen;
 • marktonderzoeken waarbij staatsbedrijven betrokken zijn; en
 • brancheorganisaties en vestigingsbezoeken.
Externe verkoopvertegenwoordigers

Agenten en wederverkopers.

Menu