Laat van je horen – Het melden van zorgen over de gedragscode

PRINCIPES VAN DE CODE

Het van je laten horen als je je ergens zorgen over maakt helpt Albemarle om het begrip te verbeteren, schade te voorkomen, risico’s te beheersen en problemen snel op te lossen.

 • We tonen nederigheid door vragen te stellen als we het niet zeker weten en anderen te laten weten wanneer we dingen fout doen.
 • We tonen zorgzaamheid en moed door ons van ons te laten horen wanneer we iets waar we ons zorgen over maken, hoe klein het ook is.
 • We melden zorgen over ethiek en naleving te goeder trouw.
 • We respecteren de privacy, en stellen de persoonsgegevens van diegenen die getroffen zijn door een onderzoek veilig
 • We beschermen de anonimiteit van mensen die zorgen melden, als ze daarvoor hebben gekozen en waar mogelijk.
 • We werken mee aan elk intern of overheidsonderzoek en beantwoorden vragen eerlijk.
 • Wij verbieden alle directe of indirecte handelingen van vergelding tegen iemand die een mogelijke schending van deze code of toepasselijke wetgeving meldt.

Heb je een zorg over ethiek of naleving?

Laat van je horen als je activiteiten ziet of vermoedt die mogelijk in strijd zijn met deze code of de toepasselijke wetgeving. U hoeft niet alle feiten te kennen; het hoeft niet iets te zijn dat u persoonlijk treft; en u mag nooit veronderstellen dat iemand anders het wel zal melden. Wanneer je van je laat horen toon je zorgzaamheid voor het bedrijf en je collega’s.

Je wordt aangemoedigd om eerst met je leidinggevende of lokale manager van de vestiging te praten

Voel je je ongemakkelijk bij het idee om met je leidinggevende te praten, of ben je bang dat je zorg niet op de juiste manier wordt aangepakt?
Je kunt altijd met je vertegenwoordiger van Personeelszaken, regionale compliance manager of een lid van de Juridische afdeling praten.

Je kunt ook contact opnemen met:
· de Chief Compliance Officer
· Global Ethics & Compliance via integrity@albemarle.com
· de General Counsel
· de voorzitter van de Audit and Finance Committee van de Albemarle Board of Directors

Je kunt ook contact opnemen met de Integriteit Hulplijn

De Integriteit Hulplijn wordt beheerd door een onafhankelijk bedrijf en kan 24 uur per dag, 7 dagen per week, in verschillende talen en op verschillende manieren – per telefoon, online of sms (in de VS) – worden gecontacteerd.

De hulplijn verricht activiteiten op een manier die voldoet aan de wetten van de landen waarin wij werken. Om te zorgen dat een gericht en tijdig onderzoek kan worden uitgevoerd, om communicatie mogelijk te maken en om je bescherming als melder te waarborgen, moedigen we je aan om je naam, contactgegevens en zoveel mogelijk details waar je je comfortabel bij voelt te verstrekken. Een melding kan anoniem worden gedaan, als je daar de voorkeur aan geeft.

Vanwege de lokale privacywetgeving in bepaalde landen en de Europese Unie, kan de Integriteit Hulplijn alleen specifieke soorten meldingen toestaan, zoals boekhoudkundige, financiële, audit- en omkopingsmeldingen. Neem in die landen contact op met je vertegenwoordiger van Personeelszaken, de Juridische afdeling of Global Ethics & Compliance om andere kwesties te melden.

Leidinggevenden: Reageren op iemand die van zich laat horen

Leidinggevenden hebben een speciale verantwoordelijkheid om te luisteren en te handelen. Op de juiste manier zorgen behandelen is cruciaal om het vertrouwen te bewaren en Albemarle te beschermen.
Als iemand een zorg naar voren brengt, dient u het volgende te doen:
 • Bedank de persoon dat hij/zij zo moedig is geweest zich uit te spreken.
 • Zorg dat u niet afgeleid wordt en luister zorgvuldig.
 • Maak notities, vrij van subjectieve standpunten.
 • Reageer met respect en neem iedere zorg serieus, ook als u het er niet mee eens bent.
 • Verzeker de werknemer dat u – of iemand anders – zal zorgen voor follow-up met hem/haar aangaande de kwestie.
 • Neem contact op met Personeelszaken, Global Ethics & Compliance of de Juridische afdeling en probeer niet zelf het onderzoek uit te voeren.
Neem contact op met Personeelszaken, Global Ethics & Compliance of de Juridische afdeling, en probeer nooit om zelf het onderzoek uit te voeren

Het onderzoeken van een zorg

Onderzoeken worden bij Albemarle zeer serieus genomen. Alle onderzoeken worden uitgevoerd in overeenstemming met ons Onderzoeksbeleid, onze Onderzoeksprocedure en periodiek beoordeeld met het Audit & Finance Committee. Iedere overtreding van de Code, het beleid van het bedrijf of toepasselijke wetgeving, kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben, tot en met ontslag, in overeenstemming met ons wereldwijd beleid inzake discipline en onze wereldwijde procedure inzake discipline.

Niets in deze code, het Onderzoeksbeleid, de Onderzoeksprocedure of de ondersteunende processen kunnen je tegenhouden om met overheidsinstanties te communiceren over mogelijke schendingen van de wet of om juridisch advies te vragen over je rechten.

Antivergeldingsbeleid

Wij accepteren geen indirecte of directe vergelding tegen een persoon voor het in goed vertrouwen uiten van zijn/haar bezorgdheid of melden van een mogelijke schending van deze code of de toepasselijke wetgeving. Dit omvat vergelding tegen iemand voor deelname aan een onderzoek naar vermeend wangedrag, uitgevoerd door Albemarle of een overheidsinstantie. Wij onderzoeken elke beschuldiging aangaande vergelding. Tegen personen die bij vergelding betrokken zijn, worden disciplinaire maatregelen genomen, tot en met ontslag.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Persoonsgegevens

Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiemiddel of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze persoon.

Voornamelijk gevoelige persoonsgegevens hebben vaak extra beperkingen op de verwerking en het gebruik, en omvatten gegevens met betrekking tot:

 •  ras of etnische afkomst;
 • gezondheid; of
 • lidmaatschap van vakbonden.
Vergelding

Iedere nadelige actie die als bedreiging of tegen een persoon wordt uitgevoerd omdat de persoon een melding heeft gemaakt van een klacht, de klacht heeft ondersteund of informatie heeft verstrekt. Een nadelige actie is iets wat een redelijk persoon ontmoedigt om een beschuldiging te melden of deel te nemen aan een onderzoek.

Menu