PRINCIPES VAN DE CODE

Wij geloven in het benutten van het potentieel van gevarieerde, innovatieve en inclusieve teams die waarde creëren voor personen en de gemeenschap van Albemarle.  

 • We hechten veel waarde aan veiligheid en het welzijn van elkaar.
 • We creëren een werkomgeving die persoonlijke expressie aanmoedigt en wederzijds respect bevordert.
 • We werken proactief met elkaar samen, moedigen anderen aan om een bijdrage te leveren en waarderen constructieve feedback.
 • We behandelen onze collega’s, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden, zowel op momenten van instemming als onenigheid, met zorgzaamheid, hoffelijkheid, eerlijkheid en respect.
 • We nemen de impact van onze acties op anderen in aanmerking.
 • We streven naar een diverse en inclusieve cultuur waarin ruimte is voor leermogelijkheden en die vertrouwen aanmoedigt.
 • We respecteren de privacy en persoonsgegevens van elkaar.
 • We tonen zorgzaamheid en moed door van ons te laten horen als we zien dat anderen worden lastiggevallen, gepest, geïntimideerd of in situaties worden gebracht waarin ze zich ongemakkelijk voelen.
 • We discrimineren niet op basis van ras, huidskleur, afkomst, nationale herkomst, burgerschap, leeftijd, lichamelijke of geestelijke handicap, medische toestand (waaronder zwangerschap), religie, politieke overtuiging, burgerlijke staat, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genetische informatie, veteranenstatus of een andere status of kenmerk dat wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving.
 • We laten ons niet in met het lastigvallen van anderen, vernedering, pesten, vergelding of andere vormen van intimidatie.
 • We maken geen ongewenste of ongepaste avances, waaronder ook seksuele intimidatie valt.
 • We vertonen of delen geen aanstootgevend, bedreigend of vernederend materiaal.
 • We nemen geen wapens mee naar onze werkplek.
 • Wij nemen niet deel aan, of oefenen druk uit op anderen om deel te nemen aan ongepaste vormen van gastvrijheid of entertainment.
 • We doen geen bewuste valse beschuldigingen met betrekking tot het gedrag van iemand anders.
 • We accepteren geen vergelding tegen degenen die te goeder trouw melding hebben gemaakt van een zorg met betrekking tot de gedragscode.

ONZE PRINCIPES VAN DE CODE IN ACTIE

 • Volg de code (Laat van je horen) en raadpleeg het Beleid inzake intimidatie als je slachtoffer bent van, of ziet dat iemand anders slachtoffer is van gewelddaden, intimidatie, pesterijen, vernedering of iedere andere vorm van intimidatie (zowel gericht tegen jou als tegen iemand anders).
 • Volg de code (Laat van je horen) en raadpleeg het Onderzoeksbeleid als je slachtoffer bent van of ziet dat iemand anders slachtoffer is van vergeldingsacties voor het melden van een zorg met betrekking tot de naleving van de Gedragscode of iedere andere zorg.
 • Bel de politie als je denkt dat jij, of iemand anders, in gevaar verkeert en stel de veiligheidsdienst van jouw vestiging, je leidinggevende, Personeelszaken en de Juridische afdeling op de hoogte wanneer het veilig is om dit te doen.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Intimidatie

verbaal of fysiek gedrag of schriftelijke communicatie die door de ontvanger als ongewenst, vernederend, intimiderend of aanstootgevend wordt beschouwd. Het heeft het doel of het effect van het creëren van een intimiderende, vijandige of aanstootgevende werkomgeving; het kan de werkprestaties van een persoon op onredelijke manier belemmeren; of het kan de kans op een baan van een persoon beïnvloeden.

Intimidatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:
• Verbale of non-verbale bedreigingen, beledigingen, spot of misbruik; of
• Het bezitten, weergeven of verspreiden van beledigende materialen zoals tekens, tekenfilms, afbeeldingen of pornografisch materiaal.

Seksuele intimidatie

• Ongewenste aanraking of seksuele avances;
• Het verzoeken om of eisen van seksuele gunsten;
• Suggestieve opmerkingen of grappen;
• Beledigingen van seksuele aard; of het verzenden van seksueel expliciete e-mails of berichten.

Vergelding

iedere nadelige actie die als bedreiging of tegen een persoon wordt uitgevoerd omdat de persoon een melding heeft gemaakt van een klacht, de klacht heeft ondersteund of informatie heeft verstrekt. Een nadelige actie is iets wat een redelijk persoon ontmoedigt om een beschuldiging te melden of deel te nemen aan een onderzoek.

Pesten

herhaaldelijk verbaal, fysiek, sociaal of psychologisch misbruik van een werknemer door een persoon of een groep personen op het werk. Dit kan een persoon zijn die opzettelijk en herhaaldelijk betrokken is bij acties zoals werkverstoring, vernedering, intimidatie, plagen of treiteren.

Persoonsgegevens

Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiemiddel of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze persoon.

Voornamelijk gevoelige persoonsgegevens hebben vaak extra beperkingen op de verwerking en het gebruik, en omvatten gegevens met betrekking tot:

 • ras of etnische afkomst;
 • gezondheid; of
 • lidmaatschap van vakbonden.

Menu