Reclame maken voor Albemarle en zijn producten

PRINCIPES VAN DE CODE

We hebben de verantwoordelijkheid om ons bedrijf op een eerlijke en nauwkeurige manier te vertegenwoordigen, om onze klanten te informeren over hoe ze onze producten correct kunnen behandelen en onze reputatie te behouden door consistent gebruik van ons merk.
  • We maken op een nauwkeurige en integere manier reclame voor het bedrijf en zijn producten.
  • We houden ons aan alle toepasselijke regelgeving voor producten met betrekking tot onze reclame en marketing.
  • We respecteren de privacyrechten van mensen die reclamemateriaal en andere berichten van ons ontvangen.
  • We spreken niet op een negatieve manier over concurrenten of andere derden in ons reclamemateriaal.

Onze principes van de code in actie

  • Volg de Albemarle Identity Guidelines bij het opstellen van extern materiaal.
  • Gebruik in je communicatiematerialen alleen geautoriseerde afbeeldingen, logo’s en sjablonen (beschikbaar op Brand Central).
  • Overleg met Corporate Communications en de Juridische afdeling voordat je openbare reclame publiceert, uitgeeft of anderszins communiceert.
  • Overleg met Global Product Stewardship voordat je een nieuwe productspecificatie uitgeeft en start me het sjabloon voor het technical data sheet in Brand Central.
  • Volg de code (Spreken namens het bedrijf) als je van plan bent externe presentaties namens het bedrijf te maken.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Concurrent

Albemarle concurreert op verschillende manieren met derden en elk valt in zijn eigen categorie van concurrenten. De categorieën van concurrenten omvatten:

Producenten en wederverkopers van concurrerende producten

Albemarle concurreert met andere producenten van lithium-, broom- en katalysatorproducten. Dit omvat bedrijven zoals FMC, Tianqim SQM, Grace, BASF, Lanxess en ICL.

Albemarle concurreert ook met bedrijven die zich bezighouden met de wederverkoop of handel van lithium-, broom- en katalysatorproducten, ongeacht of die producten gefabriceerd zijn door Albemarle of een derde.

Inkoop van goederen, diensten en grond

De lijst met concurrenten van Albemarle op de aanbestedingsmarkt is mogelijk veel groter dan die van producenten van speciale chemicaliën.

Albemarle kan bijvoorbeeld concurreren met aannemers zoals Wood voor het inkopen van voertuigen die geschikt zijn voor onze vestigingen.

De categorie van concurrenten voor boekhoudkundige en juridische diensten is nog groter, omdat bijna alle bedrijven daar in verschillende mate gebruik van maken.

Verhuurders van personeel en aannemers

Albemarle concurreert ook met een groot aantal aan wervings- of vergoedingsbedrijven voor personeel en aannemers

Menu