Spreken namens Albemarle

PRINCIPES VAN DE CODE

Wanneer we spreken over Albemarle of bedrijfsinformatie delen, fungeren we als ambassadeurs voor het merk van het bedrijf en onze kernwaarden. We beschermen de reputatie van Albemarle door op een duidelijke, nauwkeurige, integere en transparante manier te spreken.

 • We zijn strategisch en oplettend bij het identificeren van kansen om namens Albemarle te spreken.
 • We houden ons aan de wetgeving voor publieke openbaarmaking en de beursregelgeving en maken relevante niet-openbare informatie alleen via geautoriseerde woordvoerders bekend.
 • We communiceren in het openbaar niet op een valse, misleidende manier of op een manier die onze persoonlijke reputatie of de reputatie van Albemarle zou kunnen schaden.
 • We gebruiken onze openbare communicatie niet om op ongepaste wijze informatie openbaar te maken of op andere wijze illegaal met concurrenten te coördineren.
 • We maken geen bedrijfseigen of andere vertrouwelijke informatie van Albemarle of onze zakenpartners openbaar zonder de juiste toestemming.
 • We maken geen gebruik van het intellectueel eigendom van anderen in onze publieke communicatie, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de eigenaar.

Onze principes van de code in actie

 • Stuur alle concept persberichten naar Corporate Communications voor beoordeling en goedkeuring.
 • Stuur alle media-aanvragen zonder commentaar door naar Investor Relations.
 • Relevante niet-openbare informatie mag alleen aan het publiek bekendgemaakt worden door Investor Relations. Stuur alle vragen van beleggers of analisten zonder commentaar door naar Investor Relations.
 • Neem onmiddellijk contact op met Investor Relations als je informatie ontvangt waarvan je denkt dat het relevante niet-openbare informatie is, die nog niet eerder aan het publiek bekendgemaakt is.
 • Overleg met Corporate Communications, Investor Relations en de Juridische afdeling voordat je namens Albemarle een presentatie geeft (bijv. tijdens een conferentie).
 • Volg de Albemarle Identity Guidelines bij het voorbereiden van openbare communicatie.
 • Gebruik in je openbare communicatiematerialen alleen geautoriseerde afbeeldingen, logo’s en sjablonen (beschikbaar op Brand Central).
 • Neem contact op met de Juridische afdeling als je weet of vermoedt dat bedrijfsinformatie van Albemarle of zijn zakenpartners op het punt staat openbaar te worden gemaakt zonder toestemming.
 • Zorg ervoor dat onze zakenpartners de Code of Conduct for Albemarle Business Partners volgen als ze van plan zijn openbare communicatie uit te geven die betrekking heeft op of anderszins invloed heeft op Albemarle.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Concurrenten

Albemarle concurreert op verschillende manieren met derden en elk valt in zijn eigen categorie van concurrenten. De categorieën van concurrenten omvatten:

Producenten en wederverkopers van concurrerende producten

Albemarle concurreert met andere producenten van lithium-, broom- en katalysatorproducten. Dit omvat bedrijven zoals FMC, Tianqim SQM, Grace, BASF, Lanxess en ICL.

Albemarle concurreert ook met bedrijven die zich bezighouden met de wederverkoop of handel van lithium-, broom- en katalysatorproducten, ongeacht of die producten gefabriceerd zijn door Albemarle of een derde.

Inkoop van goederen, diensten en grond

De lijst met concurrenten van Albemarle op de aanbestedingsmarkt is mogelijk veel groter dan die van producenten van speciale chemicaliën.

Albemarle kan bijvoorbeeld concurreren met aannemers zoals Wood voor het inkopen van voertuigen die geschikt zijn voor onze vestigingen.

De categorie van concurrenten voor boekhoudkundige en juridische diensten is nog groter, omdat bijna alle bedrijven daar in verschillende mate gebruik van maken.

Verhuurders van personeel en aannemers

Albemarle concurreert ook met een groot aantal aan wervings- of vergoedingsbedrijven voor personeel en aannemers

Intellectueel eigendom

omvat niet tastbare bedrijfsmiddelen zoals processen, productsamenstellingen, andere technologieën, klantenlijsten, productiestrategieën en dergelijke, zoals handelsgeheimen die alleen bekend zijn bij Albemarle en Albemarle een concurrentievoordeel geven. Patenten, auteursrechten en handelsmerken, waarvan Albemarle het recht heeft om anderen uit te sluiten van het gebruik, zijn ook intellectueel eigendom. Elk aspect van de dagelijkse activiteiten bij Albemarle, in een kantoor, laboratorium of productiefaciliteit, moet worden beschouwd als intellectueel eigendom van Albemarle.

Relevante niet-openbare informatie

“Niet-openbare” informatie is alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot Albemarle of zijn bedrijfsactiviteiten (die uitgebreid kunnen worden tot klanten, leveranciers en zakelijke transacties). Informatie wordt als “relevant” beschouwd als een redelijke belegger waarschijnlijk rekening zal houden met de informatie bij het besluit om waardepapieren van Albemarle te kopen, verkopen of aan te houden. Alle informatie waarvan kan worden verwacht dat het de koers van de waardepapieren van Albemarle beïnvloedt, ongeacht of deze positief of negatief is, moet als relevant worden beschouwd. Er is geen duidelijke maatstaf voor het beoordelen van relevantie; integendeel, relevantie is gebaseerd op een beoordeling van alle feiten en omstandigheden, en wordt vaak pas achteraf beoordeeld door wethandhavingsinstanties.

Bij wijze van voorbeeld kan relevante niet-openbare informatie gaan over onderwerpen zoals verkoop, inkomsten, projecties, bedrijfsontwikkelingen, nieuwe producten, onderzoeksprojecten, waardeverminderingen, ontslagen, fusies, afsplitsingen, financieringen, joint ventures, bedreigde of feitelijke geschillen, en andere zakelijke aangelegenheden met betrekking tot klanten, leveranciers of andere bedrijven waarmee het bedrijf zaken doet of relaties heeft.

Menu