Veilig werken en letten op je gezondheid

PRINCIPES VAN DE CODE

Wij geven om de gezondheid en het welzijn van werknemers, aannemers, bezoekers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen elke dag weer veilig en gezond naar huis gaat.
 • We beheren onze vestigingen in overeenstemming met alle geldende wetgeving inzake gezondheid en veiligheid, naast onze levensreddende voorschriften, ons eigen beleid en onze eigen vereisten.
 • We verwachten van onze aannemers, leveranciers en de bezoekers van onze vestigingen dat ze onze vereisten voor gezondheid en veiligheid naleven.
 • We zijn zelf verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid, onze veiligheid en ons welzijn. We geven het goede voorbeeld.
 • We houden de veiligheid van onze collega’s en anderen in de gaten en grijpen waar nodig in om die veiligheid te behouden.
 • We tonen een zichtbare inzet voor veiligheid door borg te staan voor werknemers en ze sterker te maken door het toewijzen van tijd, aandacht en middelen van de leiding.
 • We nemen de persoonlijke verantwoordelijkheid om veilig te werken door de vereiste training te voltooien en proactieve stappen te zetten om letsels en ziektes op de werkplek te identificeren en voorkomen.
 • We voeren alleen werk uit waarvoor we geautoriseerd, gekwalificeerd en opgeleid zijn.
 • We beginnen niet aan of gaan niet door met een taak als het werk niet veilig kan worden uitgevoerd.
 • We gaan eerlijk en open om met veiligheidskwesties en moedigen mensen aan om van zich te laten horen.
 • We houden de veiligheid van onze collega’s in de gaten en grijpen waar nodig in om die veiligheid te behouden.
 • We maken melding van alle incidenten, verwondingen, bijna-ongevallen en niet-naleving van toepasselijke veiligheidsvoorschriften.
 • We luisteren naar anderen die hun bezorgdheid over veiligheid uiten, en zullen geen vergeldingsmaatregelen gebruiken tegen iemand die van zich laat horen.
 • We onderzoeken en delen zo snel mogelijk de geleerde lessen uit incidenten op het gebied van gezondheid en veiligheid, om het bewustzijn van gevaar te vergroten en het risico op herhaling te minimaliseren.
 • We maken melding van alle incidenten, verwondingen, bijna-ongevallen en niet-naleving van toepasselijke veiligheidsvoorschriften.
 • We beginnen pas te werken als we fit, voldoende uitgerust, niet onder invloed van alcohol, illegale drugs, uitputting of medicijnen zijn die ons vermogen om te werken beperken.
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor, waar wettelijk toegestaan, steekproefsgewijze inspecties en testen op drugs- en/of alcoholgebruik uit te voeren.
 • Gebruik van tabak is alleen toegestaan op de Albemarle vestigingen die specifieke rookruimtes hebben.
 • We gaan eerlijk en open om met fysieke en emotionele gezondheidskwesties, en moedigen werknemers aan om van zich te laten horen en bezorgdheden te uiten.
 • We nemen maatregelen om de privacy van aan gezondheid gerelateerde gegevens die we van onze werknemers bijhouden te beschermen.

Onze principes van de code in actie

Veiligheid op locatie

 • Volg de toepasselijke wetgeving, normen en procedures van je vestiging.
 • Volg de Albemarle Life Saving Rules.
 • Begin elke ploegendienst op een productielocatie met een gesprek over veiligheid.
 • Identificeer, beoordeel en beheer mogelijke veiligheidsrisico’s voordat je aan het werk gaat.
 • Zorg ervoor dat je het veiligheidsinformatieblad voor alle stoffen die je hanteert tot je beschikking hebt, leest, begrijpt en de instructies ervan opvolgt.
 • Zorg ervoor dat je team, aannemers en bezoekers op de hoogte zijn van de noodprocedures van de vestiging en oefen en train deze met een geschikte regelmaat.
 • Zorg voor goed routinematig onderhoud aan gebouwen, machines en apparatuur.
 • Evalueer de impact op de gezondheid, veiligheid en het milieu van wijzigingen in ons werk op de juiste manier, waaronder de werkinstructies, omstandigheden en fysieke bedrijfsmiddelen.
 • Voer waar nodig een gezondheids- en veiligheidsrisicobeoordeling uit van mogelijke leveranciers in overeenstemming met het Global Procurement Policy .
 • Volg de vereiste gezondheids-, veiligheids- en milieutraining en zorg ervoor dat je team ook hun training volgt.
 • Stop onmiddellijk je werk en het werk van anderen als je gevaar voor veiligheid of gezondheid ziet.
 • Neem contact op met je leidinggevende of de afdeling HSE als je je zorgen maakt over je eigen fitheid of die van een collega voor het werk of voor het vermogen om veilig het toegewezen werk uit te voeren.
 • Meld onmiddellijk ieder(e) ongeval, letsel, ziekte, onveilige of ongezonde toestand, lek of uitstoot van materiaal in de omgeving aan je leidinggevende en HSE.

Veiligheid onderweg

 • Houd de leuning vast wanneer je op een trap loopt.
 • Volg het lokale verkeersreglement, draag je veiligheidsgordel, houd de snelheidslimieten in de gaten en gebruik geen mobiele telefoons tijdens het rijden of wandelen.
 • Volg deze code wanneer je op zakenreis bent, en boek je reizen op zo’n manier dat je goed uitgerust aankomt op je gastlocatie.
 • Reis op een veilige manier en zorg dat je goedkeuring hebt ontvangen voordat je naar landen met een hoog risico gaat in overeenstemming met deze code (Zakenreizen).

Geneesmiddelen, alcohol, drugs en tabak

 • Begrijp de mogelijke bijwerkingen voordat je geneesmiddelen neemt en aan het werk gaat. Neem contact op met Personeelszaken als je niet zeker weet of je zou moeten werken terwijl je onder behandeling met geneesmiddelen bent.
 • Neem direct deel aan eventuele drugs- en alcoholtests.
 • Neem contact op met Personeelszaken voor ondersteuning en revalidatie als je denkt dat je een alcohol- of drugsverslaving hebt.
 • Gebruik alleen tabak, inclusief e-sigaretten, in de daarvoor aangewezen ruimtes.
Menu